Termeni de utilizare

TERMENI SI CONDITII ALE GRUPULUI DUMON

 1. Identificarea proprietarului și informații generale

Acești Termeni și Condiții reglementează accesul și achiziția produselor de pe site-ul www.grupodumon.com (în continuare, „Site-ul”) deținut de GRUPO DUMON, SL (în continuare, „GRUPO DUMON”), aceasta fiind entitatea care comercializează produsele. afișat în acesta și responsabil pentru relația contractuală întreținută cu utilizatorul (denumit în continuare „Utilizatorul”) pentru achiziția produselor de pe Site.


Entitate: GRUPO DUMON, SL

Sediul social: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spania.

NIF:  75169111M

E-mail: info@grupodumon.com

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în funcție de produsul pe care Utilizatorul l-a achiziționat, acesta poate face obiectul unor condiții speciale, în funcție de caracteristicile produsului. Aceste condiții speciale se găsesc în acești termeni și condiții.


 1. obiect

Acest document stabilește termenii și condițiile (denumite în continuare „Termenii și Condițiile”) care vor reglementa navigarea prin Website și achiziția produselor oferite de GRUPO DUMON Utilizatorilor.


Produsele oricăreia dintre companiile care fac parte din grupul din care aparține GRUPO DUMON pot fi oferite pe Website, fiecare entitate fiind singura responsabilă pentru aspectele legate de propriile produse și, în special, pentru relația contractuală existentă cu Utilizatorul , nerăspunzând GRUPO DUMON sau societatea-mamă a acestuia, a tuturor acestora în comun sau în subsidiar.


Orice problemă care nu a fost prevăzută expres în acești Termeni și Condiții se înțelege a fi rezervată GRUPO DUMON, fără a aduce atingere aplicării prevederilor reglementărilor în vigoare.


Marcarea casetei corespunzătoare privind acceptarea acestor Termeni și Condiții, precum și faptul de a parcurge toți pașii acestora pe cale electronică, presupune acceptarea expresă a acestora de către Utilizator, având aceeași valabilitate ca și semnătura lor olografă. În acest fel, Utilizatorul recunoaște că este o persoană cu capacitate suficientă de a-și dobândi obligațiile care decurg din acțiunile sale prin intermediul Site-ului, care a citit și a înțeles în prealabil Conținutul acestuia.


În orice caz, pentru a contracta cu GRUPO DUMON, Utilizatorul trebuie să fie major (≥ optsprezece (18) ani) și să aibă capacitatea juridică necesară pentru a semna contracte.


 1. Acces la site

Accesul la Site este complet gratuit, necesitând Utilizatorului doar datele necesare pentru a-și gestiona achizițiile. Accesul la Site de către minori este interzis. Totuși, în cazul accesului la Site de către un minor, se va prezuma că respectivul acces a fost efectuat cu autorizarea prealabilă și expresă a părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai acestora, fără a aduce atingere faptului că GRUPO DUMON își rezervă dreptul pentru a efectua oricâte verificări considerați de cuviință.


Accesul și navigarea pe Site nu necesită înregistrare, deși pentru a efectua orice achiziție sau pentru a primi publicitate, informații și oferte periodice ale campaniilor promoționale și ale produselor noastre, va fi necesară completarea formularelor web activate în acest scop.


Datele furnizate de Utilizatori trebuie să fie adevărate. În cazul în care informațiile respective sunt incomplete, inexacte sau false, Utilizatorii se obligă să țină GRUPO DUMON fără răspundere față de orice daune și pretenții ale terților care ar putea apărea ca urmare a inexactității sau falsității datelor furnizate. În niciun caz GRUPO DUMON nu va fi responsabil pentru veridicitatea datelor furnizate de Utilizatori, astfel încât fiecare dintre aceștia va fi singurul responsabil pentru eventualele consecințe, erori și eșecuri care pot apărea din lipsa calității datelor.


 1. Contractare electronică

In conformitate cu prevederile reglementarilor aplicabile, contractele incheiate pe cale electronica vor produce toate efectele prevazute de sistemul de drept atunci cand consimt consimtamantul si celelalte cerinte necesare valabilitatii acestora.


In orice caz, suportul electronic in care se consemneaza contractul incheiat electronic va fi admisibil cu titlu de proba in cazul aparitiei unui litigiu intre parti.


In aceste scopuri, se va intelege ca monitorizarea tuturor fazelor procesului de achizitie si, dupa caz, plata sumei economice corespunzatoare, implica in mod necesar acordarea acordului necesar contractarii.


În același mod, toate informațiile aferente acestuia sunt puse la dispoziția Utilizatorilor, înainte de începerea procedurii de contractare.


4.1. Informații anterioare.

Acești Termeni și Condiții sunt disponibile gratuit pentru toți Utilizatorii site-ului web de la următorul link [https://www.grupodumon.com/terms.html].


Accesul la procesul de contractare este complet gratuit, fără a exista niciun cost suplimentar asociat, în afară de cele ale Utilizatorului care dispune de conexiune la Internet.


Toate produsele comercializate sunt perfect descrise în fișele lor de produse corespunzătoare puse la dispoziția Utilizatorilor, neînțelegând acele aspecte care nu au fost indicate în mod expres în acestea a fi incluse.


Contractul dintre GRUPO DUMON și Utilizator se înțelege a fi perfecționat din momentul în care Utilizatorul finalizează procedura de contractare prin apăsarea butonului „Cumpără” sau similar, înțelegându-se că monitorizarea tuturor fazelor procedurii de contractare electronică și includerea a tuturor datelor solicitate presupun, împreună cu marcarea căsuței corespunzătoare privind acceptarea acestor Termeni și Condiții, o manifestare directă a voinței Utilizatorului de a le accepta.


GRUPO DUMON, în calitate de prestator al unui serviciu al societății informaționale, va depune documentul electronic în care se formalizează prezentul contract. Documentul electronic menționat va fi accesibil Utilizatorului, putându-l descărca și imprima și unde vor fi incluși acești Termeni și Condiții. GRUPO DUMON va trimite un e-mail Utilizatorului în care va confirma finalizarea efectivă a achiziției, împreună cu factura corespunzătoare.


GRUPO DUMON va introduce mijloace tehnice adecvate și suficiente pentru a identifica și corecta erorile tehnice în gestionarea informațiilor de îndată ce acestea rezultă din responsabilitatea sa.


Limba în care se va procesa procedura de contractare și în care se formalizează acest contract va fi, dacă nu se indică altfel, spaniola.


4.2. Procedura de achizitie.

Procedura de contractare pentru produsele oferite se derulează electronic prin intermediul Site-ului. Orice persoană cu acces la Internet poate efectua o achiziție, toate produsele oferite prin intermediul Site-ului fiind accesibile publicului, fără nicio restricție privind vizualizarea acestora.


Procedura completă care trebuie urmată de toți Utilizatorii care doresc să achiziționeze oricare dintre produsele oferite prin intermediul Site-ului, va consta în efectuarea efectivă a următorilor pași:


Odată ce Utilizatorul a accesat Site-ul, acesta trebuie să selecteze acele produse care îi interesează, fiind foarte important să le revizuiască descrierile, precum și caracteristicile, condițiile, termenele de livrare și prețurile finale ale acestora indicate în fișa descriptivă a fiecărui produs, și să specifice unitățile pe care le doriți de la fiecare dintre ele. În acest fel, produsele pe care le-ați selectat vor fi adăugate în „Coșul de cumpărături” de pe Site, permițând Utilizatorului să continue achiziția și lăsând toate produsele selectate incluse în „Coșul de cumpărături”. Utilizatorul va putea oricând să-și acceseze „Coșul” din colțul din dreapta sus al paginii.

Imediat după aceea și odată ce au fost selectate toate produsele pe care doresc să le achiziționeze, Utilizatorul trebuie să inițieze procesul de achiziție electronică, pentru care trebuie doar să facă clic pe butonul „Cumpără”.

Pentru a continua cu achiziția este necesar să aveți toate datele Utilizatorului. De asemenea, Utilizatorul trebuie sa completeze datele legate de controlul facturarii si expedierii produselor. În acest scop, Utilizatorul va merge la un ecran în care vor fi solicitate o serie de detalii personale și bancare, precum și selectarea dintr-o serie de opțiuni oferite de GRUPO DUMON, a căror completare este esențială pentru finalizarea achiziției de produsele prin intermediul site-ului web.

În ceea ce privește fila „Metoda de plată”, Utilizatorul trebuie să introducă doar metoda de plată dorită dintre cele oferite de GRUPO DUMON pe Site, care sunt următoarele: card de debit/credit (VISA, Mastercard sau American Express), prin Paypal, Skrill sau asemănător. În niciun moment GRUPO DUMON nu va avea acces la datele dumneavoastră bancare, acestea fiind gestionate direct de entitățile bancare corespunzătoare. Utilizatorul este informat că plata prin oricare dintre aceste modalități poate face obiectul unor condiții speciale ale acestor furnizori. GRUPO DUMON recomandă Utilizatorului să citească, să cunoască și să accepte condițiile particulare ale furnizorului care sunt independente de acești Termeni și Condiții.

După efectuarea plății, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a comenzii, care va include un rezumat al articolelor achiziționate, metoda de livrare solicitată și adresa de destinație.

Dacă în momentul plății există un incident care împiedică plata, Utilizatorul va primi un mesaj de eroare de plată automată și comanda acestuia nu va fi procesată până la finalizarea cu succes a procesului de plată.

4.3. Caracteristicile produsului.

Pe site sunt oferite diferite tipuri de produse. DUMON GROUP vinde conserve și unturi de nuci. Datele incluse pe site în fiecare descriere a produselor și serviciilor, în fotografiile, reprezentările grafice sau iconografice sau videoclipuri ale acestora, precum și denumirile comerciale, mărcile comerciale sau semnele distinctive de orice fel, au o funcție pur informativă. Prin urmare, GRUPO DUMON își declină orice responsabilitate pentru apariția unor erori în informațiile menționate, deși se obligă să ia toate măsurile în puterea sa pentru a corecta erorile sau omisiunile menționate mai sus cât mai curând posibil după ce a fost informat despre acestea.


Pretul curent al produselor va fi cel indicat in orice moment pe Site impreuna cu descrierea acestuia, fiind accesibil public in acesta pentru a-l vizualiza.


Toate prețurile sunt afișate în euro, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres.


Toate prețurile afișate sunt prețuri finale, incluzând în mod expres taxa pe valoarea adăugată (TVA) și orice alte cheltuieli aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, prețul final va include toate acele creșteri sau reduceri care sunt aplicabile, cheltuielile transferate Utilizatorului și cheltuielile suplimentare pentru servicii accesorii, mijloace de plată etc. În orice caz, toate aceste sume vor fi afișate Utilizatorului într-o formă defalcată în timpul procesului de contractare.


TVA-ul corespunzător se va aplica produselor comercializate pe Site în fiecare caz:

TVA-ul de DOUĂȚI și unu la sută (21%) va fi aplicat ca cotă generală de impozitare.

Li se va aplica un TVA de ZECE LA SUTA (10%), astfel cum este determinat la articolul 91 din Legea 37/1992, din 28 decembrie, privind taxa pe valoarea adaugata.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, TVA-ul va fi dedus pentru toate acele achiziții efectuate de Utilizatori în Insulele Canare, Ceuta sau Melilla, fără a aduce atingere eventualelor taxe care pot fi aplicate în teritoriile menționate.


5.2. Coduri de reducere.

GRUPO DUMON poate oferi periodic Utilizatorilor săi coduri de reducere. Reducerile menționate pot fi aplicate numai în conformitate cu instrucțiunile specificate de GRUPO DUMON cu privire la fiecare cod și, în orice caz, Utilizatorii pot utiliza doar un singur cod pentru fiecare comandă.


Utilizarea codurilor de reducere nu va fi compatibilă cu anumite acțiuni și colecții promoționale.


5.3. Plăți.

Odata ce Utilizatorul a contractat oricare dintre produsele corespunzatoare Site-ului si a platit plata prin oricare dintre modalitatile puse la dispozitia Utilizatorilor de catre GRUPO DUMON, acesta va trimite Utilizatorului un email in care vor fi prezentate toate informatiile referitoare la produsele achizitionate, pretul acestora. , taxele aplicabile și orice alte informații cerute de lege.


În orice caz, plata sumelor economice prin Internet se va face prin intermediul platformei puse la dispoziție de o entitate financiară externă, care în orice caz va fi găzduită pe un site web sub protocol securizat SSL. Pentru identificarea dvs., vă rugăm să confirmați că adresa web a paginii de pe care veți efectua plata începe cu https://.


Contractul va intra în vigoare numai atunci când GRUPO DUMON primește confirmarea plății de către banca care deține plata securizată. În cazul în care tranzacția este refuzată din orice motiv de către respectiva entitate, sau nu este furnizată suma totală corespunzătoare sumei produselor (inclusiv suprataxe pentru comisioane de administrare și comisioane de transfer bancar), contractarea va fi suspendată, informând Utilizatorul că tranzacția nu a fost finalizată.


Odata ce plata integrala a fost primita, GRUPO DUMON va trimite automat pe adresa de email a Utilizatorului factura corespunzatoare contractului facut. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Utilizatorul isi da acordul in mod expres sa primeasca factura electronic. În cazul în care Utilizatorul dorește factura pe hârtie, poate contacta GRUPO DUMON indicând adresa poștală la care trebuie trimisă factura.


De asemenea, in conformitate cu legislatia in vigoare, GRUPO DUMON nu poate modifica ulterior facturarea vanzarilor efectuate. Din acest motiv, factura va fi emisă pe numele persoanei fizice care contractează Serviciile, astfel încât Utilizatorul trebuie să se asigure că comanda este plasată sub denumirea corectă, iar duplicate de facturi nu pot fi emise pentru a fi transmise terților, nici pot fi emise după termenul limită.garanţie.


5.3. Metode de plata.

Pentru a face o singură achiziție acceptăm următoarele carduri de credit și debit: Visa, MasterCard, American Express. Pentru achiziția unică, acceptăm și utilizarea PayPal sau plata prin Skrill.


 1. Conditii de livrare a produselor achizitionate

6.1. Livrare la domiciliu.

Livrarea la domiciliu a produselor achizitionate se va face, implicit, la adresa fizica indicata de Utilizator.


Livrarea la domiciliu poate implica un cost suplimentar pentru cheltuielile de transport, care va fi calculat in functie de produsele achizitionate, si care in orice caz va fi aratat Utilizatorului in cadrul procedurii de contractare. Produsele vor fi livrate la adresa indicata de Utilizator;


Spania, Andorra.


Preț standard de livrare: 5 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 1-5 zile lucrătoare de la data expedierii.

Spania (Insulele Canare).


Preț standard de livrare: 7 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 5-7 zile lucrătoare de la data expedierii.

* Susceptibil de a fi alterat.


Portugalia.


Preț standard de livrare: 5 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 5-7 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor nu este disponibilă în timp real pentru acele teritorii.

Italia.


Preț standard de livrare: 5 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 4-12 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor nu este disponibilă în timp real pentru acele teritorii.

Preț de livrare premium: 8.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 1-2 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Germania, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Franța.


Preț standard de livrare: 5 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 4-12 zile lucrătoare de la data expedierii.

Preț de livrare premium: 8.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 1-2 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Elveția.


Preț standard de livrare: 14.49 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 2-3 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Cipru, Estonia, Lituania, Malta, Letonia,.


Preț standard de livrare: 7 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 4-12 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor nu este disponibilă în timp real pentru acele teritorii.

Preț de livrare premium: 8.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 3-4 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Austria, Finlanda, Danemarca, Republica Cehă, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Ungaria, România, Suedia, Slovacia, Slovenia.


Preț standard de livrare: 7 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 4-12 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor nu este disponibilă în timp real pentru acele teritorii.

Preț de livrare premium: 8.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 1-2 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Croația, Vatican, Monaco, Maroc, Liechtenstein, San Marino.


Preț de livrare premium: 8.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 3-4 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

Bulgaria.


Preț standard de livrare: 7 EUR.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 4-12 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor nu este disponibilă în timp real pentru acele teritorii.

Preț de livrare premium: 9.95 €.


Comanda dumneavoastră va fi pregătită și expediată în 24/72 de ore.

Termenul de livrare va fi de 1-2 zile lucrătoare de la data expedierii.

Urmărirea comenzilor oferită de compania de transport internațional DHL.

* Termenele limită sunt întotdeauna supuse funcționării corecte și normale și dezvoltării logistice a procesului de pregătire și expediere și volumului comenzilor existente la un moment dat.


* Termenele limită sunt întotdeauna supuse funcționării corecte și normale și dezvoltării logistice a procesului de pregătire și expediere și volumului comenzilor existente la un moment dat.


*** Tarifele de livrare pot fi modificate pentru promoții. Consultați secțiunea noastră Întrebări frecvente/Promoții pentru a verifica ce prețuri se aplică fiecărei oferte.


Fără a aduce atingere celor de mai sus, GRUPO DUMON nu poate controla expedierile odată ce acestea au fost livrate către serviciul poștal corespunzător, astfel că nu va fi responsabil pentru nicio întârziere a livrării atunci când comanda a fost livrată celui dintâi la timp.


DUMON GROUP informează că produsele pot fi primite de către Utilizator în diferite expedieri.


 1. Garantii si returnari

Toate produsele oferite sunt produse originale, cu garantie de producator si fara nici un defect, cu perioade de garantie recunoscute legal.


Pentru revendicarea și executarea garanției, consumatorul poate contacta atât vânzătorul, cât și producătorul produsului într-o perioadă generală de o (1) lună de la cumpărare. În cazul în care defectul apare după șase (6) luni de la livrarea produsului după cumpărare, Utilizatorul trebuie să demonstreze producătorului sau vânzătorului că eșecul, defectul sau lipsa de conformitate exista deja în momentul livrării produsului.


În cazul în care produsul nu este conform contractului, Utilizatorul poate alege între a cere returnarea sau înlocuirea produsului, cu excepția cazului în care una dintre aceste două opțiuni este obiectiv imposibilă sau disproporționată. Din momentul în care Utilizatorul informează GRUPO DUMON despre opțiunea aleasă, ambele părți trebuie să o respecte. 7.1. Întoarcere

Utilizatorul care dorește să returneze produsul la găsirea unui produs comercializat care prezintă anumite daune trebuie să urmeze următorii pași:


Utilizatorul trebuie să informeze GRUPO DUMON prin formularul CONTACT despre dorința de a returna produsul prin oricare dintre canalele de service clienți, completând formularul de retur care va fi furnizat.

Odată primită cererea de retur, GRUPO DUMON va trimite un e-mail către Utilizator în cel mai scurt timp posibil prin care să confirme că a fost primită cererea acestuia, informându-l dacă returnarea produsului este sau nu adecvată în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile. tot timpul. Daca este cazul, GRUPO DUMON va indica Utilizatorului modalitatea de colectare sau trimitere a produsului la birourile/depozitele acestuia.

Fiecare produs de returnat trebuie să fi fost utilizat corect și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate de GRUPO DUMON pe site-ul său web sau în orice alt element de informare pus la dispoziție Utilizatorului. Manipularea incorectă sau contrară acestor instrucțiuni poate duce la refuzul returului.


În plus, Utilizatorul trebuie să păstreze etichetele, ambalajele și, după caz, documentația și elementele originale încorporate sau care însoțesc produsul, astfel încât GRUPO DUMON să poată stabili că este produsul original achiziționat de către Utilizator și să evalueze dacă acesta a fost utilizat corect si in conformitate cu instructiunile de utilizare furnizate de GRUPO DUMON. In cazul in care Utilizatorul nu procedeaza in acest mod, GRUPO DUMON isi rezerva dreptul de a refuza returul.


Odată ce produsul a fost primit și s-a verificat starea produsului sau defectele pretinse de Utilizator, GRUPO DUMON va restitui sumele corespunzătoare produsului returnat sau, în cazul unei retururi din cauza defectelor produsului, va acorda Utilizatorul are posibilitatea de a înlocui produsul cu altul cu caracteristici identice, cu excepția cazului în care această opțiune este obiectiv imposibilă sau disproporționată pentru GRUPO DUMON.


In cazul in care din motive de stoc nu se poate proceda la expedierea altui produs cu caracteristici identice, Utilizatorul poate alege intre rezilierea contractului, returnarea sumelor platite sau solicitarea expedierii unui alt model pe care Utilizatorul il alege in mod voluntar.


Livrarea produsului cu caracteristici identice sau a noului model pe care Utilizatorul il alege, dupa caz, se va face in urmatoarele sapte pana la paisprezece (7-14) zile de la data la care GRUPO DUMON a confirmat Utilizatorului inlocuirea produs defect.sau expedierea noului model.


Înlocuirea, trimiterea unui nou model sau rezilierea contractului nu vor implica cheltuieli suplimentare pentru Utilizator.


In cazul in care Utilizatorul inceteaza contractul, GRUPO DUMON va rambursa intreaga suma platita Utilizatorului pentru achizitionarea produsului defect (inclusiv costurile de transport).


GRUPO DUMON informează Utilizatorii că termenul de returnare a sumelor plătite va depinde de modalitatea de plată folosită de Utilizator la achiziționarea produsului:


În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata cu cardul de credit/debit, GRUPO DUMON va rambursa suma plătită odată ce produsul a fost primit în cel mai scurt timp posibil și întotdeauna într-un termen de cincisprezece (15) zile calendaristice de la momentul în care Utilizatorul a decis să rezolve. contracta.

În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata prin PayPal, GRUPO DUMON va rambursa suma plătită în termen de cincisprezece (15) zile de la momentul în care Utilizatorul a decis să rezilieze contractul.


 1. Dreptul la disidență

Utilizatorul va avea dreptul de a se retrage din comanda plasată de la distanță, fără a indica un motiv, pe o perioadă de paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea produsului. Utilizatorul trebuie să trimită întreaga comandă, toată, fără nicio penalizare și fără a fi nevoie să indice motivele.


Dreptul de retragere nu va fi aplicabil în cazul produselor realizate conform specificațiilor Utilizatorului sau personalizate în mod clar, în conformitate cu ipoteza stabilită la articolul 103.c) din Decretul Legislativ Regal 1/2007, din 16 noiembrie, prin care se aprobă textul consolidat al Legii generale pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor și alte legi complementare. Deci nu va fi posibilă exercitarea dreptului de retragere atunci când Ochelarii de Înlocuire se constituie ca un bun realizat conform specificațiilor Utilizatorului.


Pentru a oficializa returul trebuie sa contactati GRUPO DUMON prin formularul CONTACT. Odată primită comunicarea respectivă, GRUPO DUMON va indica modalitatea de trimitere a comenzii către birourile sau depozitele sale.


Utilizatorul trebuie să trimită produsul la următoarele birouri/depozite GRUPO DUMON: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spania.


GRUPO DUMON nu este responsabil pentru firma de curierat pe care Utilizatorul o angajează pentru returnarea comenzii. În acest sens, GRUPO DUMON recomandă Utilizatorului să solicite companiei de curierat să furnizeze dovada livrării odată ce curierul a depus produsul la sediile GRUPO DUMON, pentru ca Utilizatorul să fie conștient că produsul a fost livrat corect către GRUPO DUMON. GRUPO DUMON nu este responsabil pentru adresa la care consumatorul si Utilizatorul trimite comanda pentru returnarea acesteia daca aceasta este diferita de cele indicate. GRUPO DUMON poate solicita consumatorului și Utilizatorului să trimită respectiva dovadă de livrare în scopul verificării acesteia.


Costurile de returnare a comenzii (cum ar fi costurile de transport prin intermediul companiilor de curierat) vor fi suportate direct de consumator si Utilizator.


Produsul trebuie să fie în stare perfectă, desigilat și cu toate etichetele, ambalajele și -dacă este cazul-, documentația și accesoriile originale care au venit cu el, astfel încât GRUPO DUMON să poată stabili că este produsul original achiziționat de către Utilizator și să evalueze dacă a fost folosit corect si in conformitate cu instructiunile de utilizare furnizate de GRUPO DUMON. În cazul în care consumatorul și Utilizatorul nu procedează în acest mod sau dacă produsul a suferit vreo daune, consumatorul și Utilizatorul acceptă că produsul poate suferi o depreciere sau că GRUPO DUMON poate respinge exercitarea dreptului de retragere de către consumator. și Utilizator. Manipularea incorectă a produsului poate duce la refuzul returului.


Odata ce GRUPO DUMON verifica ca comanda este in conditii optime, GRUPO DUMON va proceda la returnarea tuturor sumelor platite de consumator si Utilizator.


GRUPO DUMON informează consumatorii și Utilizatorii că termenul de returnare a sumelor plătite va depinde de modalitatea de plată utilizată de consumator și Utilizator la achiziționarea produsului:


Utilizatorul a efectuat plata prin card de credit/debit, GRUPO DUMON va rambursa suma achitată într-un termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la momentul în care consumatorul și Utilizatorul au decis să rezilieze contractul.

În cazul în care consumatorul și Utilizatorul au efectuat plata prin PAYPAL, GRUPO DUMON va rambursa suma plătită într-o perioadă de douăzeci și patru (24) - patruzeci și opt (48) de ore lucrătoare de la momentul în care consumatorul și Utilizatorul au decis să rezilieze contractul.

În orice caz, GRUPO DUMON va returna sumele plătite în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la data la care consumatorul și Utilizatorul și-au informat decizia de a se retrage din contract.


 1. Politica de schimb de produse

GRUPO DUMON nu admite schimbul intre un produs achizitionat de consumator si Utilizator cu un alt produs care este oferit pe Site.


În cazul în care Utilizatorul dorește să facă o modificare la un produs, acesta trebuie să își exercite dreptul de retragere asupra acestuia în conformitate cu prevederile clauzei 9 și ulterior să cumpere noul produs pe care îl dorește.


 1. Client

GRUPO DUMON, în calitate de persoană responsabilă pentru Website și responsabilă cu marketingul și vânzarea produselor oferite pe acesta, pune la dispoziția Utilizatorilor un serviciu de relații cu clienții, în care se va acorda atenția cuvenită tuturor întrebărilor, reclamațiilor, reclamațiilor și sugestiilor ridicate. în legătură cu achiziționarea de produse prin intermediul Site-ului.


Concret, canalele de contact puse la dispoziția Utilizatorilor sunt următoarele:


Site-ul web www.grupodumon.com. Disponibil douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână.

E-mail: info@grupodumon.com. Disponibil douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână.

Odată ce primim comunicarea de la client, vom încerca să răspundem la reclamațiile sau întrebările primite în cel mai scurt timp posibil, care în niciun caz nu va depăși o (1) lună de la momentul în care Utilizatorul a depus reclamația sau interogarea.


Există formulare de revendicare disponibile pentru Utilizator.


 1. Reguli de utilizare a site-ului

Nu este permis și, prin urmare, consecințele sale vor fi în responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului, accesul sau utilizarea Site-ului în scopuri ilegale sau neautorizate, cu sau fără scop economic. În special, și fără ca următoarea listă să fie absolută, este interzis:


Utilizați Site-ul în orice mod care poate cauza daune, întreruperi, ineficiențe sau defecte în funcționarea acestuia sau în computerul unei terțe părți.

Utilizați site-ul web pentru transmiterea, instalarea sau publicarea oricărui virus, cod rău intenționat sau alte programe sau fișiere dăunătoare.

Utilizați site-ul web pentru a colecta date personale de la alți utilizatori.

Utilizarea site-ului în mod ilegal, împotriva bunei-credințe, moralității și ordinii publice.

Înregistrați-vă prin intermediul Site-ului cu o identitate falsă, uzurpând identitatea unor terți sau utilizând un profil sau efectuând orice altă acțiune care poate deruta alți Utilizatori cu privire la identitatea originii unui mesaj.

Acces fără autorizație la orice secțiune a Site-ului, la alte sisteme sau rețele conectate la Site, la orice server al furnizorului sau la serviciile oferite prin intermediul Site-ului, prin hacking sau falsificare, extragere de parole sau orice alt tip ilegitim. mediu.

Încălcarea sau încercarea de a întrerupe măsurile de securitate sau de autentificare ale site-ului web sau ale oricărei rețele conectate la acesta, sau măsurile de securitate sau de protecție inerente conținutului oferit pe site.

Efectuați orice acțiune care provoacă o saturație disproporționată sau inutilă în infrastructura Site-ului sau în sistemele sau rețelele furnizorului, precum și în sistemele și rețelele conectate la Website.

Să împiedice desfășurarea normală a unui eveniment, concurs, promovare sau orice altă activitate disponibilă prin intermediul Site-ului sau al oricărei funcționalități ale acestuia, fie prin modificarea sau încercarea de a altera, ilegal sau în orice alt mod, accesul, participarea sau funcționarea acestora, sau falsificarea rezultatelor acestora și/sau utilizarea unor metode de participare frauduloasă, prin orice procedură și/sau prin orice practică care încalcă sau încalcă acești Termeni de utilizare în orice mod.

Comunicați prin intermediul Site-ului web sau prin oricare dintre canalele activate de acesta, Conținut care încalcă secretul comunicărilor sau implică o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială sau a reglementărilor care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Comunicați prin intermediul Site-ului Web sau prin oricare dintre canalele activate de acesta, Conținut care conține „spam” și/sau link-uri către site-uri care nu au legătură cu spațiul corespunzător.

Utilizarea Site-ului poate provoca daune, întreruperi, ineficiențe sau defecte în funcționalitatea acestuia sau în dispozitivele terților.

Utilizarea site-ului web sau a oricăruia dintre canalele activate de acesta, pentru a transmite, instala, publica orice virus, cod rău intenționat sau alte programe sau fișiere dăunătoare.

Nerespectarea de către Utilizator a oricăreia dintre obligațiile de mai sus poate atrage adoptarea de către furnizor a măsurilor adecvate protejate de Lege și în exercitarea drepturilor sau obligațiilor sale și poate duce la eliminarea sau blocarea contului Utilizatorului contravenient, fără posibilitatea vreunei despăgubiri pentru prejudiciile cauzate Utilizatorului ofensator.


 1. Drepturi de proprietate intelectuală industrială

Furnizorul este proprietarul sau, după caz, deține licențele corespunzătoare privind drepturile de exploatare a proprietății intelectuale și industriale ale Site-ului, precum și toate conținuturile oferite pe acesta, inclusiv platforma în sine, texte, fotografii sau ilustrații. , mărci comerciale, grafice, design, interfețe sau orice altă informație sau Conținut și serviciile disponibile prin intermediul acestuia.


În nici un caz nu se va înțelege că accesul, navigarea și utilizarea Site-ului de către Utilizator sau utilizarea, achiziția și/sau contractarea produselor sau serviciilor oferite prin intermediul acestuia implică o renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial la astfel de drepturi de către furnizor. Utilizatorul are dreptul de a utiliza conținutul și/sau serviciile Site-ului într-un mediu strict domestic și exclusiv în scopul de a se bucura de beneficiile serviciului în conformitate cu aceste Condiții de Utilizare.


Referirile la mărci comerciale sau denumiri comerciale înregistrate, sau alte semne distinctive, indiferent dacă aparțin furnizorului sau companiilor terțe, interzic implicit utilizarea acestora fără acordul furnizorului sau al proprietarilor legitimi ai acestora. În niciun moment, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres contrariul, accesul, navigarea sau utilizarea Site-ului și/sau a conținutului acestuia nu conferă Utilizatorului vreun drept asupra semnelor distinctive incluse în acesta.


Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra conținutului și/sau serviciilor Site-ului sunt rezervate și, în special, este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, comunicarea publică, transformarea sau distribuirea, prin orice mijloc și sub orice formă, a întregului sau o parte a continutului inclus in Site, in scopuri publice sau comerciale, daca nu detineti autorizarea prealabila, expresa si scrisa a furnizorului sau, dupa caz, a titularului drepturilor corespunzatoare.


De asemenea, este interzisă ștergerea sau manipularea indicațiilor de drepturi de autor sau a altor credite care identifică titularii de drepturi ai conținuturilor pe care Utilizatorul le găsește pe Site, precum și a dispozitivelor tehnice de protecție, a amprentelor, sau a oricărui mecanism de protecție sau a informațiilor încorporate în continutul oferit pe site.


În cazul în care Utilizatorul trimite furnizorului informații de orice fel prin oricare dintre canalele activate în acest scop, Utilizatorul declară, garantează și acceptă că are dreptul de a face acest lucru în mod liber, că informațiile respective nu încalcă nicio proprietate intelectuală. drept, secret industrial, comercial sau orice alte drepturi ale terților și că astfel de informații nu sunt confidențiale sau dăunătoare terților.


Utilizatorul recunoaște că își asumă responsabilitatea, lăsând furnizorul inofensiv pentru orice comunicare furnizată personal sau în numele său, ajungând la această responsabilitate fără nicio restricție de acuratețea, legalitatea, originalitatea și proprietatea acesteia.


În cazul în care Utilizatorul ia cunoștință de existența oricărui Conținut care este ilicit, ilegal, contrar legii sau care ar putea implica o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială, acesta trebuie să notifice imediat furnizorul prin adresa de e-mail info@ Grupodumon. com pentru a putea trece la adoptarea măsurilor corespunzătoare.


În mod similar, în cazul în care orice Utilizator sau un terț consideră că oricare dintre Conținuturile Site-ului deținut de furnizor le încalcă drepturile de proprietate intelectuală și/sau industrială, precum și orice alte drepturi, trebuie să trimită o comunicare la info@ Grupodumon.com cu următoarele informații:


Date de identificare și mijloace de contact ale reclamantului sau ale reprezentantului său legal.

Documente care dovedesc statutul dvs. de proprietar al drepturilor presupuse încălcate.

Raport detaliat al drepturilor presupuse încălcate de către furnizor, precum și locația exactă a acestora în cadrul Site-ului.

Declarație expresă a reclamantului că utilizarea Conținutului a fost făcută fără acordul proprietarului drepturilor presupuse încălcate.

 1. Link-uri

13.1. Link-uri către alte pagini web

În cazul în care pe Site sunt afișate link-uri sau produse care leagă către alte pagini web prin diferite butoane, link-uri, bannere sau Conținut încorporat, furnizorul informează că acestea sunt gestionate direct de terți, furnizorul neavând nici oameni, nici tehnicieni care să știe. în prealabil sau controlează sau aprobă toate informațiile, Conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte platforme către care pot fi stabilite link-uri de pe Site.


In consecinta, furnizorul nu isi poate asuma nici un fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de platforma sau pagina web catre care s-ar putea stabili un link de pe Website, in special, cu titlu exemplificativ si nu limitativ, asupra functionarii, accesului, datelor, informațiile, fișierele, calitatea și fiabilitatea produselor și serviciilor sale, a propriilor link-uri sau a oricărui conținut al acestuia, în general.


În acest sens, în cazul în care Utilizatorii au cunoștință efectivă că activitățile desfășurate prin intermediul acestor pagini web ale terților sunt ilegale sau contravin bunelor moravuri sau ordinii publice, ei trebuie să notifice imediat furnizorul pentru ca linkul să poată fi dezactivat accesul la acestea, o actiune care se va desfasura in cel mai scurt timp posibil.


În orice caz, stabilirea oricărui tip de link de pe Site către o altă pagină web externă nu va implica existența vreunui tip de relație, colaborare sau dependență între furnizor și persoana responsabilă pentru respectiva pagină web externă.


13.2. Link-uri către canalul GRUPO DUMON de pe alte platforme și rețele sociale

Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorilor, prin intermediul diferitelor instrumente și aplicații, mijloace de legătură care permit Utilizatorilor să acceseze canalele și paginile Site-ului pe care furnizorul le menține pe diferite platforme și rețele sociale deținute sau administrate de terți (ex. Facebook, Twitter, Pinterest). , Google+ etc.). Includerea acestor legături pe Site are unicul scop de a facilita accesul Utilizatorilor la respectivele canale de pe diferitele platforme și rețele sociale.


Înființarea acestor aplicații nu presupune existența vreunei relații între furnizor și proprietarul, producătorul sau distribuitorul platformei legate, nici acceptarea și aprobarea de către furnizor a Conținuturilor sau serviciilor acesteia, fiind proprietarul, producătorul sau distribuitorul acestuia. singurul responsabil pentru ele.


În niciun caz furnizorul nu distribuie cu Facebook, Twitter sau orice altă rețea de socializare care este încorporată în viitor niciun tip de informații private despre Utilizatorii săi, unicul său scop fiind cel stabilit în prezentele Condiții de utilizare, precum și în Politica de confidențialitate. . al site-ului web. În acest sens, toate informațiile pe care Utilizatorul însuși dorește să le furnizeze acestor platforme vor fi pe propria răspundere, furnizorul neintervenind în acest proces.


Activarea și utilizarea acestor aplicații poate presupune identificarea și autentificarea Utilizatorului (login/parolă) pe platformele corespunzătoare, complet externe Site-ului și dincolo de controlul furnizorului. Prin accesarea acestor rețele externe, Utilizatorul intră într-un mediu necontrolat de furnizor, astfel că furnizorul nu își va asuma nicio responsabilitate pentru configurarea securității respectivelor medii.


Având în vedere că furnizorul nu are control asupra Conținutului găzduit pe canalele menționate, Utilizatorul recunoaște și acceptă că furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținut sau pentru serviciile pe care Utilizatorul le poate accesa pe paginile menționate, nici pentru orice Conținut, produse. , servicii, publicitate sau orice alt material disponibil în acestea.


Din acest motiv, Utilizatorul trebuie să fie extrem de precaut în evaluarea și utilizarea informațiilor și serviciilor existente în canalele conectate, precum și în ceea ce privește informațiile proprii sau terțe pe care dorește să le partajeze pe respectivele canale.


13.3. Link-uri pe alte pagini web către site-ul web

Furnizorul nu autorizează stabilirea unui link către Site din acele pagini care conțin materiale, informații sau Continut ilicite, ilegale, degradante, obscene și, în general, care contravin legilor, moralității sau ordinii publice, ori normelor sociale general acceptate. .


În orice caz, Utilizatorii pot stabili link-uri pe paginile lor web respective care să conducă către Website, atâta timp cât respectă următoarele condiții: a) linkul nu poate reproduce în niciun fel Conținutul Website-ului sau părți ale acestuia; b) nu este permisă crearea unui browser sau a unui mediu de frontieră pe secțiunile Site-ului și nici Site-ul nu poate fi modificat în orice alt mod; c) Nu este permisă efectuarea de declarații sau indicații false, inexacte sau incorecte despre Site și/sau, în special, declararea sau implicarea că furnizorul a autorizat link-ul sau a supravegheat sau asumat în vreun fel Conținuturile sau serviciile oferite. sau puse la dispoziție pe pagina web pe care este stabilit legătura respectivă; d) pagina web în care se stabilește link-ul către Website nu va conține informații sau conținut ilicit, contrar bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate și ordinii publice și nici nu va conține conținut contrar oricăror drepturi ale terților, inclusiv celor intelectuale. și drepturi de proprietate industrială și/sau dreptul la onoare, la intimitate personală sau familială sau la propria imagine sau orice alt drept, sau Conținut contrar reglementărilor care reglementează protecția datelor cu caracter personal.


Furnizorul nu are puterea sau mijloacele umane sau tehnice de a cunoaște, controla sau aproba toate informațiile, Conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte pagini web care au stabilit legături către Website. Furnizorul nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru niciun aspect legat de pagina web care stabilește acea legătură către Website, în mod specific, cu titlu exemplificativ și fără a se limita la, funcționarea acestuia, acces, date, informații, fișiere, calitate și fiabilitate. a produselor și serviciilor sale, a propriilor link-uri și/sau a oricărui conținut al acestuia, în general.


 1. Responsabilități și garanții

GRUPO DUMON este obligat să se asigure că Conținuturile, datele sau informațiile legate de produsele oferite pe Site-ul său sunt de încredere, veridice și exacte, fiind responsabil pentru prețurile și caracteristicile anunțate. Cu toate acestea, nu va fi făcut responsabil pentru nicio informație care a fost introdusă, afișată sau modificată de terți, alții decât GRUPO DUMON.


Fotografiile, textele, graficele, informațiile sau caracteristicile reproduse care ilustrează produsele puse în vânzare sunt doar ilustrative și nu sunt contractuale, deci pot varia. Cu toate acestea, ne asigurăm întotdeauna că descrierea produselor este cât mai exactă posibil.


În ciuda faptului că GRUPO DUMON va depune toate eforturile pentru a menține integritatea, veridicitatea și acuratețea Website-ului și a Conținuturilor care sunt găzduite în acesta, GRUPO DUMON nu garantează și nu este responsabil pentru: (i) continuitatea Conținutului site-ul web; (ii) absența erorilor în conținutul menționat; (iii) absența virușilor și/sau a altor componente dăunătoare pe Website sau pe serverul care îl furnizează; (iv) invulnerabilitatea Site-ului sau imposibilitatea încălcării măsurilor de securitate adoptate în acesta; (v) lipsa de utilitate sau performanță a Conținutului Site-ului; și (vi) prejudiciile cauzate, propriei sau unei terțe părți, de orice persoană care încalcă condițiile, regulile și instrucțiunile pe care furnizorul le stabilește pe Website sau prin încălcarea sistemelor de securitate ale Website-ului.


Cu toate acestea, GRUPO DUMON declară că a adoptat toate măsurile necesare, în limita posibilităților sale și a stadiului tehnicii, pentru a garanta funcționarea Site-ului și a minimiza erorile de sistem, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere tehnic. publicat pe site-ul web.


GRUPO DUMON nu garantează legalitatea, fiabilitatea și utilitatea Conținutului furnizat de terți prin intermediul Site-ului. În cazul în care Utilizatorul ia cunoștință de existența oricărui Conținut care este ilicit, ilegal, contrar legii sau care ar putea atrage după sine o încălcare a drepturilor terților, acesta trebuie să notifice imediat furnizorul pentru ca acesta să poată trece la adoptarea măsurilor corespunzătoare. .


GRUPO DUMON nu va fi responsabil pentru veridicitatea, integritatea sau actualizarea informațiilor publicate pe Site din alte surse decât aceeași, nici pentru cele conținute pe alte platforme legate de Site. Furnizorul nu își va asuma responsabilitatea pentru daunele ipotetice care pot apărea din utilizarea informațiilor menționate mai sus.


În orice caz, GRUPO DUMON își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, restricționa sau întrerupe, fie temporar, fie permanent, accesul, navigarea, utilizarea, găzduirea și/sau descărcarea Conținutului și/sau utilizarea serviciilor Site-ului, cu sau fără prealabil. notificare, către Utilizatorii care încalcă oricare dintre prevederile detaliate în acești Termeni și Condiții, fără posibilitatea Utilizatorului de a cere vreo despăgubire pentru această cauză.


Părțile vor fi răspunzătoare pentru infracțiunile pe care le-ar fi putut săvârși personal, lăsând partea adversă fără răspundere față de orice eroare, culpă sau neglijență neimputabilă acesteia și orice prejudiciu rezultat din respectivele infracțiuni sau erori imputabile celeilalte părți contractante.


GRUPO DUMON nu va fi raspunzator in caz de indisponibilitate a produsului sau imposibilitate de livrare atunci cand aceasta se datoreaza cazului de forta majora, furtului sau pierderii, ori erorii in comanda sau datele furnizate de Utilizator. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, GRUPO DUMON poate contacta Utilizatorul pentru a încerca să găsească cea mai bună soluție pentru caz.
 1. Modificări ale termenilor și condițiilor

GRUPO DUMON își rezervă dreptul de a efectua modificări sau actualizări ale acestor Termeni și Condiții, despre care Utilizatorul va fi informat în prealabil pentru acceptare sau respingere dacă acestea sunt substanțiale.


Se va considera că Utilizatorul a acceptat în mod expres respectivele modificări sau actualizări în următoarele cazuri: la momentul efectuării unei noi achiziții va trebui să accepte în mod expres noile Termeni și Condiții.


 1. suspendarea site-ului web

GRUPO DUMON își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, restricționa sau întrerupe, fie temporar, fie permanent, accesul, navigarea, utilizarea, găzduirea sau descărcarea Conținutului sau utilizarea serviciilor site-ului, cu sau fără notificare prealabilă, către Utilizatori. prevederile detaliate în aceste Condiții de Utilizare, fără posibilitatea Utilizatorului de a cere vreo despăgubire pentru această cauză.


 1. Notificări

Toate comunicările dintre GRUPO DUMON și Utilizator cu privire la contractarea comenzilor prin intermediul Site-ului se vor face în scris și în conformitate cu procedurile de comunicare stabilite în acești Termeni și Condiții pentru fiecare caz particular.


 1. limbă

GRUPO DUMON poate traduce acești Termeni și Condiții, Politica sa de confidențialitate sau orice altă regulă de funcționare, politică sau procedură care ar putea fi publicată pe Site. Versiunea spaniolă va fi cea care va prevala în caz de conflict.


 1. Politica furnizorilor

Ca o companie prestigioasă și de încredere, angajată în obiectivul de a oferi clienților săi produse de înaltă calitate, GRUPO DUMON își recunoaște obligația de a se asigura că furnizorii acționează în mod etic. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să ofere în mod constant un mediu care să protejeze sănătatea și siguranța angajaților, precum și drepturile fundamentale ale omului. Toți furnizorii trebuie să respecte legile și reglementările naționale în materie de muncă, în special în ceea ce privește următoarele:


Varsta minima de munca.

Angajare liber aleasă.

Sănătate și securitate.

Libertatea de asociere și dreptul la negocieri colective.

Absența discriminării.

Absența unui tratament dur sau inuman.

Ore de lucru.

Salariile.

Conditii de munca.

GRUPO DUMON nu va achiziționa niciodată cu bună știință provizii din țări care nu respectă principiile menționate mai sus. De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii noștri să aplice aceste principii în relațiile cu proprii lor furnizori. Datorită naturii uneori complexe a lanțului de aprovizionare al furnizorilor noștri, nu este întotdeauna posibil să monitorizăm și să controlăm condițiile fiecărui individ implicat în producția produselor noastre. Cu toate acestea, pe măsură ce GRUPO DUMON continuă să crească, recunoaște importanța de a lua inițiativa și de a face tot posibilul pentru a apăra drepturile persoanelor implicate în fabricarea produselor sale.


 1. Confidențialitate și protecția datelor

În conformitate cu prevederile Legii organice 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, toate datele personale furnizate în timpul utilizării Site-ului vor fi tratate în conformitate cu prevederile din Politica de confidențialitate. pe care toți Utilizatorii trebuie să le accepte în mod expres pentru a putea utiliza și înregistra în sistem.


 1. General

Titlurile diferitelor clauze au caracter informativ și nu vor afecta, califica sau extinde interpretarea acestor Condiții de Utilizare. De asemenea, furnizorul poate modifica termenii și condițiile stipulate aici, total sau parțial, publicând orice modificare a acestora. modul în care apar acești Termeni de utilizare sau prin orice tip de comunicare adresată Utilizatorilor.


Valabilitatea temporară a acestor Condiții de Utilizare coincide, așadar, cu momentul expunerii acestora, până când acestea vor fi modificate total sau parțial, moment în care Condițiile de Utilizare modificate vor deveni valabile.


Indiferent de prevederile condițiilor particulare care pot fi stabilite, furnizorul poate rezilia, suspenda sau întrerupe, în orice moment și fără notificare prealabilă, accesul la Conținutul Site-ului, fără posibilitatea din partea Utilizatorului de a solicita vreun compensare. După o astfel de reziliere, vor rămâne în vigoare interdicțiile de utilizare a Conținutului menționate mai sus în acești Termeni de utilizare.


De asemenea, în cazul în care Utilizatorul nu respectă acești Termeni de utilizare, furnizorul își poate suspenda sau anula profilul în mod automat și fără notificare prealabilă, și în niciun caz o astfel de suspendare sau anulare nu ar acorda Utilizatorului dreptul la vreo compensație. În aceste scopuri, furnizorul informează că poate informa și colabora în timp util cu autoritățile polițienești și judiciare competente dacă constată vreo încălcare a legislației în vigoare sau dacă suspectează săvârșirea unei infracțiuni.


Contractarea oricărui produs și/sau serviciu de plată oferit de furnizor va fi reglementată de condițiile generale și/sau particulare ale fiecărui serviciu specific prestat în acest scop.


În cazul unei discrepanțe între prevederile acestor Termeni de utilizare și condițiile particulare ale fiecărui serviciu specific de pe Site, vor prevala prevederile acestuia din urmă.


În cazul în care orice prevedere a prezentelor Condiții de utilizare este declarată nulă sau inaplicabilă, în totalitate sau în parte, de către orice instanță, tribunal sau organ administrativ competent, o astfel de nulitate sau neaplicare nu va afecta prevederile rămase ale prezentelor Condiții. Utilizare.


Neexercitarea sau executarea de către furnizor a oricărui drept sau prevedere cuprinsă în prezentele Condiții de Utilizare nu va constitui o renunțare la acestea, cu excepția cazului în care ați luat la cunoștință și acordul în scris.


 1. nulitate parțială

Toate clauzele sau extremele prezentului contract trebuie interpretate independent și autonom, restul prevederilor nefiind afectate în cazul în care una dintre ele a fost declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească sau prin hotărâre arbitrală fermă. Clauza sau clauzele afectate vor fi înlocuite cu alta sau altele care păstrează efectele urmărite de Condițiile de Utilizare ale Platformei.


 1. Legislația aplicabilă și jurisdicția competentă

Cu condiția ca reglementările în vigoare în acest scop să prevadă posibilitatea părților de a se supune unei anumite jurisdicții, pentru orice litigiu care decurge din sau legat de acest site web, se va aplica legislația spaniolă în vigoare la momentul litigiului, iar noi se va supune Tribunalelor si instantelor din Elche, precum si, dupa caz, instantelor de arbitraj de consum sau similare la care suntem aderati la momentul litigiului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în conformitate cu Decretul Regal Legislativ 1/2007, din 16 noiembrie, prin care se aprobă textul consolidat al Legii generale pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor, în caz de litigiu ne vom depune instanțelor și tribunalelor de la domiciliu. al consumatorului și al Utilizatorului.


 1. Soluționare a litigiilor

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, din 21 mai 2013, privind solutionarea litigiilor online in materie de consum, in caz de controversa, daca doriti acest lucru, dvs. poate merge la „Platforma de Soluționare a Litigiilor a Comisiei” pentru a încerca să rezolve în afara instanței orice dispută care decurge din furnizarea serviciilor de către GRUPO DUMON.


Prin următorul link, vă puteți trimite reclamația unui organism de litigiu autorizat de Comisie, prin următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Pentru a prezenta reclamații în utilizarea serviciilor noastre, puteți trimite prin poștă la adresa electronică sau fizică indicată în secțiunea 1, corespunzătoare „Identificarea Proprietarului și Informații Generale”, angajându-ne să căutăm o soluție pe cale amiabilă a conflictului. ori.